Ekonomi

Senkron Güvenlik’in Senkron Bina Teknolojiler ile birleşimi

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş, Senkron Bina Teknolojiler A.Ş ile birleşimine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 447107 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Senkron Bina Teknolojiler A.Ş ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle, kolaylaştırılmış şekilde birleşmesinin kabulüne, şirketimize devir olan Senkron Bina Teknolojiler A.Ş ile TTK’nın 156. ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığının tespitine, devrolan Senkron Bina Teknolojiler A.Ş şirketinin hisselerin %100’üne Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş’nin sahip olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinde yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK’nın 156. maddesinde yer alan kolaylıklar hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesine göre, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu hazırlanmaksızın ve uzman kuruluş görüşü alınmaksızın birleşme işlemi yapılmasına, birleşme işleminin 30.06.2021 tarihli ara mali tablolar üzerinden yapılmasına ve kabulüne, birleşmeye ilişkin olarak II-23.2 tebliğ uyarınca SPK formatına uygun olarak duyuru metninin ve eklerinin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmasına, 06.09.2021 tarihli birleşme sözleşmesinin hazırlanarak imzalanmasına, birleşmeye ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu