Ekonomi

RHEA Girişim, kar payı dağıtmayacak

RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar paylaşıldı:

”Şirketimizin 09.11.2020 tarihli ve 09 sayılı kararı ile SPK’nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait solo finansal tablolara göre 507.854,00 Türk Lirası tutarında net dönem karı oluştuğu, oluşan net dönem karından yine bağımsız raporlarda bulunan verilere göre geçmiş yıl zararlarının 51.320.618,00 Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 2.689.187,14 Türk Lirası tutarında net dönem karı olduğunun tespitine, bu tutardan 1.277.941,82 Türk Lirası olan geçmiş yıl zararının düşülmesine ve TTK’nın 519. maddesinin a bendi uyarınca 70.562,27 Türk Lirası tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 1.340.683,05 Türk Lirası tutarında olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına, yönetim kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki kararı genel kurulda, genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.”

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu