Ekonomi

Piyasadan haberler

ASELS

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, ataletsel navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemlerinin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 38.266.780,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir.

ASELS

ASELSAN A.Ş. ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak 31.12.2020 tarihinde toplam 308.692.989,- TL tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır.İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024 yılına kadar tamamlanacaktır.

ASELS

Kuruluşundan bu yana misyonunun en önemli parçalarından biri olan Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi bir yapıda daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini teminen Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı kurulmasına ve Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Sezai ELAGÖZ’ün Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak asaleten atanmasına karar verilmiştir.

AYGAZ

5 Mart 2019 tarihli özel durum açıklamasında; Bangladeş’te kurulu United Group ile Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık oluşturulması (“Ortak Girişim Şirketi”) ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla, United Enterprises & Co. Ltd. ile Şirket arasında LPG faaliyetleri için ön lisansa sahip olan ancak o tarihte henüz faaliyete başlamayan bağlı ortaklığı United LPG Ltd. hisselerinin %50’sinin satın alınmasına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi (‘Sözleşme’) imzalandığı kamuya duyurulmuştu. 31.03.2020 tarihli özel durum açıklamasında ise Ortak Girişim Şirketi’nin faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması dâhil belirlenen ön koşulların en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar gerçekleşmesini öngören Sözleşme’deki bazı ön koşulların tamamlanamamış olması sebebi ile, taraflar arasında  Kapanış’ın en geç 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşebilmesine imkan veren bir Sözleşme değişikliği imzalandığı kamuya duyurulmuştu.Gelinen aşamada, Sözleşme’deki bazı ön koşulların henüz tamamlanamamış olması sebebi ile, taraflar arasında Kapanış’ın 28 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşebilmesine imkân veren yeni bir Sözleşme değişikliği imzalanmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.  CMENT, KENT, KLNMA, QNBFB, QNBFL, TBORG

Payların Piyasa Öncesi İşlem Platformuna Alınması; 17/09/2020 ve 18/12/2020 tarihli Borsamız duyuruları çerçevesinde, fiili dolaşım oranı %5’in altında olan QNB Finansbank A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. ve Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.’nin payları 04/01/2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda Tek Fiyat işlem yöntemi ile  işlem görecektir.İlgili paylar 04/01/2021 tarihinde, 31/12/2020 tarihinde oluşan kapanış fiyatı üzerinden hesaplanan baz fiyat ile işlem görmeye devam edecektir.

CEMTS

” MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firması ile ilgili yeni üretim hattı teknik dokümanları, firma tarafından değerlendirilmiş ve yeni üretim hattı onayı alınmış idi. MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattından seri üretime başlandığı” KAP’ta açıklanmış idi. Yurt dışından satın alınan MAN firması yeni üretim hattının montajının yapılması devam etmekte olup, 2021 ilk çeyreğinde deneme üretimine başlanılması planlanmaktadır.

DENGE

Yönetim kurulu Başkanlığına  Sayın Erdal Kılıç’ın, Yönetim kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Veysi Kaynak’ın, Yönetim kurulu üyeliğine  Sayın Prof. Dr.Mehmet Tanyaş’ın Yönetim kurulu üyeliğine sayın Mustafa Saka’nın, Yönetim kurulu üyeliğine sayın Bülent Güven’in Seçilmesine; Yönetim kurulu Başkanı Erdal Kılıç’ın münferiden  atacağı imza ile şirketi temsil  ve ilzama yetkili kılınmasına; İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

DENGE

Şirket merkez adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Astoria Sitesi N127/B / 50 Şişli  /İstanbul adresinden Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok N29-A/50 Kağıthane/İstanbul adresine taşınmasına ve bu amaçla Yönetim Kurulu kararının tescil ilanı için ticaret sicile başvurulmasına karar verilmiştir.

DENGE

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren İstanbul ticaret sicil müdürlüğü 366056/0 ticaret sicil nosu ile kayıtlı Metrobil Teknoloji Limited şirketinin iştirak edinilmesine yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, %75’nin satın alınarak iştirak edinilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.

DENGE

SİTE LOJİSTİK A.Ş.’NİN  %100 PAYINA SAHİP ERDAL KILIÇ”TAN, %75 ‘İNE TEKABÜL EDEN 750.000 TL.NOMİNAL DEĞERLİ PAY 26.250.000 TL.BEDELLE ŞİRKET TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTIR.

DGHOL

%100 iştiraki olan D Enerji Yatırım Anonim Şirketi, Darrüşşafaka Doğuş Sportif Yatırımlar ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğuş Marina Yatırım Danışmanlığı Anonim Şirketi ve Mobilet Dijital Hizmetler Anonim Şirketi unvanlı şirketlerin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun birleşme ile ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca şirkete devri işlemi 31 Aralık 2020 itibariyle tescil edilmiş bulunmaktadır.

EMKEL

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin 09.12.2020 tarihinde 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü ihalesi yapılmıştı. Sözkonusu ihale kısmen lehine sonuçlanmış olup, sözleşme 31.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme konusu üretimlerin 2021 yılı içinde teslim edilmesi öngörülmektedir.

EPLAS

Vakıfbank’ın 31.12.2020 tarihinde ilan etmiş olduğu ihalesi ile ilgili olarak, konu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

FONET

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile 24 ay süreli “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” sözleşmesi 2.474.948,88 TL bedelle 31.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.

GSRAY

Şirketde Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görev yapan Hale Çırak 31.12.2020 tarihi itibarıyla işten ayrılmıştır.

ITTFH

Bağlı Ortaklık İmaş Makine San. A.Ş. ile Endüstriyel Elektrik Elektronik San. Ve Tic. Limited Şirketi arasında 31.12.2020 tarihinde, İmaş Makine San.A.Ş.’ nin 4. Organize Sanayi Bölgesi 407. Sokak N8 42300 Selçuklu / Konya adresindeki fabrika binasına ÇATI GES ( Güneş Enerjisi ) uygulaması yapılması konusunda sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme kapsamında yapılacak DC 1780 KWe gücündeki Güneş Enerji Santralinin 3 ay içerisinde üretime başlaması planlanmaktadır. Üretilecek enerji ile öncelikle İmaş’ ın enerji ihtiyacı karşılanacak; geriye kalacak ihtiyaç fazlası enerji ise dağıtım firmasına satılacaktır. Santralde yıllık yaklaşık 1.300.000-TL tutarında enerji üretimi planlanmaktadır.

KARTN

Şirketin Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisindeki “Fabrika Müdürlügü” görevine, halen “Teknik Müdür” olarak görev yapmakta olan Sn. Güven Şanlı’nın 01.01.2021 tarihinden itibaren atanmasına karar verilmiştir.

LUKSK

Şirketin, verimlilik artırıcı projeleri kapsamında başlatmış olduğu ‘Sıcak Yüzeylerde İzolasyon Uygulaması Verimlilik Artırıcı Projesi’, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler kapsamına alınmıştır.

NTHOL

Bağlı ortaklıklardan Voyager Kıbrıs Limited,KKTC Girne şehrinin merkezinde, tarihi limanın girişinde konumlanmış olan “Liman Otel ve Casino”yu işletmek üzere tüm müştemilatı ile birlikte 20 yıllığına kiralamıştır.Taraflar arasında imzalanmış olan Kira Sözleşmesi’ne istinaden sahip olunacak Casino’nun  Şans Oyunu Salonu Ruhsatı,KKTC Bakanlar Kurulu’nun 18.12.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında onaylanmış ve 30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  Liman Otel ve Casino’da 01.01.2021 tarihi itibarıyla müşteri kabulüne başlanacaktır.Grup bünyesinde böylece,KKTC’de 6 adet, Karadağ’da 2 adet, Hırvatistan ve Bulgaristan’da 1’er adet olmak üzere işlettiğimiz casino sayısı 10 adede ulaşmıştır.

SAYAS

Yönetim Kurulunun 30/4/2018 tarih ve 2018/14 sayılı Kararı ile Almanya’da mukim bağlı ortaklığı imm-network GmbH’ın faaliyetlerinin kademeli olarak sonlandırılmasına karar verilmiş olup bu amaçla alternatifler değerlendirildikten sonra 28/6/2018 tarihi itibariyle iflas başvurusu yapıldığı ve sürecin 2020 yılında tamamlanmasının beklendiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.  Alman hukuk müşavirinden elde edilen bilgiye göre Offenburg Bölge İflas Mahkemesi tarafından bağlı ortaklığın iflasına ve yeterli varlık olmadığından iflas masası kurulmamasına karar verilmiştir.  Konuyla ilgili süreç tamamlandığından güncelleme yapılmasına son verilecektir.

SILVR

Şirket ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ekim 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında şirketin üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından    1.564.118,00    TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.

SNGYO

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketin %100 iştiraki olan Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirket tarafından, “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin birleşmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Tescil evrakları KAP’ta yer almaktadır.

TCZB

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, 30 Aralık 2020 tarihinde Ziraat Bankası ‘nın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para derecelendirme notlarını ve görünümlerini ülke notu tavanı ile uyumlu olarak ‘’ BB+/Negatif” olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘’AAA(Trk)”, Kısa Vadeli Ulusal Notu “A-1+(Trk)” ve görünümlerini “Durağan” olarak teyit etmiştir.

TURGG

Kartal Belediyesi Meclisi’nin 04.01.2021- 08.01.2021 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündeminde;Şirketin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 61 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2020/6160) ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 69 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2020/6159) yer aldığı KartalBelediyesi’nin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx#  adresli web sitesinden öğrenilmiştir.

ULAS

Şirket bilançosunda kayıtlı , Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi, Alanyurt Sitesi, B Blok N13B Daire N1 Alanya Antalya adresindeki, 457 ada,3 parsel, 170.1A paftada bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulün toplam 215.500,-TL(ikiyüzonbeşbinbeşyüz) karşılığında Sevil KAPAKLIKAYA’ya satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

VERTU

Şirketin Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.’de sahip olduğu payların satışına ilişkin 08.03.2018 tarihli pay devir sözleşmesi ile 31.10.2019 tarihli ek protokol kapsamında alacaklı olduğu son tutar olan 6.250.000 TL vadesinde 31 Aralık 2020 tahsil edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu pay satışından kaynaklanan tüm alacakları ticari faiziyle birlikte tahsil edilmiş ve ilgili hesap kapanmıştır.

VESBE

Şirket Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarda kullanılmak amacıyla, hakim ortağ olan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) bulunan 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa 4562 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi hükmü çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, söz konusu arsanın 3.000 m²’lik bölümü üzerinde yer alan bina ise pazarlık usulü ile belirlenen değer üzerinden KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL karşılığında nakden ve peşinen satın alınmıştır.

VESTL

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ’nin Hollanda’da mukim iştirakleri olan Vestel Holland B.V. ile Vestel Benelux B.V.’nin Vestel Holland B.V. çatısı altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesi kararı alınmıştır. 31.12.2020 tarihi itibari ile tescil edilen söz konusu birleşme ile operasyonel verimlilik ve sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı amaçlanmaktadır.

VESTL

Şirket Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirkete ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) bulunan 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa 4562 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi hükmü çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, söz konusu arsanın 3.000 m²’lik bölümü üzerinde yer alan bina ise pazarlık usulü ile belirlenen değer üzerinden KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL karşılığında nakden ve peşinen  %89,90 bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satılmıştır.

AVTUR,  AVGYO

Mülkiyeti bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2’lik arsa üzerinde geliştirilen ”Metro Hotel Apartments” projesine ait yapı ruhsatı 31.12.2020 tarihinde alınmıştır.

ODAS

Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş’nin bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralinin proje finansmanı kapsamında Yapı Kredi Bankası ve Halk Bankası konsorsiyumundan kullanmış olduğu kredilerin mevcut durumda 2025 yılı olan vadeleri, Şirketin serbest nakit akışına destek sağlanması amacıyla 2030 yılı sonu olarak revize edilmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

İlgili Şirketler:AKMGY, ARENA, ATAGY, AVGYO, BERA, BEYAZ, BRKSN, CELHA, CMENT, DAGHL, DOBUR, DOCO, DOGUB, EGPRO, GEDIK, GLBMD, IHLGM, INTEM, ITTFH, IZTAR, JANTS, KARSN, KENT, KLNMA, KRDMA, KRSTL, KRTEK, KUTPO, LIDFA, MEGAP, METUR, NUHCM, QNBFB, QNBFL, SAMAT, SANKO, SEKFK, SEKUR, SEYKM, SRVGY, TBORG, TDGYO, VANGD, VERUS, VESBE, VKING, YAPRK    Borsa İstanbul tarafından duyurulan pazar değişiklikleri ve fiili dolaşım oranı kriterinden dolayı Piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınacak paylar nedeniyle 04.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks içerik değişiklikleri KAP’ta yer almaktadır.

AVOD

13.11.2020 tarihinde KAP açıklaması ile durusu yapılan; Çorum Boğazkale’de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madeninin satış ve ortaklık konularıyla ilgili,  Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. şirketi ile imzalamış olduğu gizlilik sözleşmesi karşılıklı mutabık kalınarak fesih edilmiştir. Yeni potansiyel yatırımcılar olduğunda, değerlendirmeye alınacaktır.

CCOLA

Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (“SAMA”) tarafından kısa bir süre önce duyurulduğu üzere, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd’nin (“CCBU”) %57,118 hissesi satış sürecindedir. Şirket, Özbekistan’ı, mevcut faaliyet gösterdiği coğrafyaya uygun bir ülke olarak görmekte olup, satış sürecinin ilk aşamasında katılımcı olabilmek için SAMA’ya başvurusunu dün akşam yapmıştır.Satış süreci ile ilgili detaylı bilgilere https://davaktiv.uz/cocacola/en.html adresinden ulaşılabilmektedir.Özbekistan Devlet Holding Şirketi O’zbekoziqovqatxolding’nin %57,118 ve The Coca-Cola Export Corporation’ın %42,882 oranında payına sahip olduğu Özbekistan’ın en büyük gazlı içecek üreticisi olan CCBU’nun 2019 yılı pazar payı yaklaşık %47’dir.

DENGE

METROBİL TEKNOLOJİ A.Ş.’NİN, %5 METİN HAZIROĞLU’DAN VE %70  MEHMET HORASAN’DAN OLMAK ÜZERE TOPLAM %75 PAYI 45.000.000 TL.BEDELLE ŞİRKET TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTIR.

VKFYO

Şirket Risk Yönetimi Hizmet Sözleşmesi’ni İş Yatırım Menkul Değerler  A.Ş. ile  karşılıklı mutabakat dahilinde yenilemiş olup, sözleşme  süresi 01/01/2021-31/12/2021 tarihlerini kapsamaktadır.

DOHOL

Şirket’in sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıklarını kolaylaştırılmış usulde birleşmek suretiyle devralmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.12.2020 tarih ve 79/1618 sayılı kararıyla onay verilmiş olup, mezkur karar 31.12.2020 tarih ve 2020/78 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    INTEM

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında INTEM.E payları 04/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

IDGYO

Şirket Yönetim Kurulu, 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.   Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Ortaklığı ‘’İdealist İnşaat Tic. Ltd. Şti & İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş” arasında 16.08.2017 tarihinde imzalanan İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ yöntemiyle geliştirilen ; İstanbul İli, Şile İlçesi Çavuş Mahallesi, 70 Ada 82 Parsel ( Konut )  ile 91 Ada 205 Parselde ( Konut-Ticari Alan ) ‘’ İdealist Cadde ve İdealist Koru ‘’ Projesinde yer alan 6 Adet konut nitelikli bağımsız bölümleri ( Villa + Daire ) satın almak için gerekli işlemlerin başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MMCAS

17.12.2020 tarihli açıklamada da değinildiği üzere, Şirketin faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde  devam etmekte olup, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını çerçevesinde  Cumhurbaşkanlığı Makamının, İstanbul Valiliği’nin ve İl Hıfzısıhha Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda  uzaktan/esnek  çalışma modeline geçmiş bulunmaktadır. Öte yandan, internet sitesinin güncellenmesi konusunda çalışmalar halen devam etmekte olup iletişim bilgileri konusunda Şirketin Kamuyu Aydınlatma  Platformu’nda bulunan iletişim bilgilerinin dikkate alınması gerekmektedir.

ARZUM

Şirket hisselerinin halka arz fiyatının 17 TL olduğu tüm kamuoyunun malumudur. Hisse fiyatı 31 Aralık 2020 tarihinde 30,03 TL fiyatından açılış yapması üzerine, gün içerisinde %20’yi bulan düşüş sonucunda 24,62 TL fiyattan günü kapatmıştır. Bunun üzerine bazı yayın organlarında: “Hissenin dolaşımda olan payı 16 Milyon adet iken gün içerisinde gerçekleşen 45 Milyon adet hacim sonrası, akıllara dolaşımda olmayan pay satışı geldi” şeklinde haberler çıkmıştır. İzahname’nin 27.3 bölümünde belirtildiği üzere, Şirket’in halka arz sırasındaki ortakları, 180 gün boyunca dolaşımda olmayan paylara ilişkin herhangi bir işlemde bulunmayacaklarını açıkça beyan etmişlerdir. Bu minvalde, 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen hisse fiyatındaki düşüşün, Şirket’in izahnamede taahhüt veren ortakları ile bir ilgisi olmadığını ve basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

PAPIL

24.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan “See&Sign Biyometrik Kişi Takip Sistemi” ve “Biyometrik Sağlıklı Cihaz Takip Sistemi” siparişlerinin teslimatları ve kontrol testleri sonrasında kabul işlemleri tamamlanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu