Ekonomi

Merko Gıda’da tahsisli sermaye artırımı

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’de tahsisli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, şirket ortağımız Merko Holding A.Ş, 02.10.2020 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda şirketimiz finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere 43.000.000 TL’lik nakdi fonu 09.10.2020 tarihinde hesaplarımıza aktarmıştı. Sermaye avansı olarak verilen söz konusu 43.000.000 TL’nin 2.255.480,73 TL’lik kısmı sermaye artışımız sırasında Merko Holding A.Ş’nin yeni pay alma haklarının kullanılmasından doğan sermaye taahhüdü borcunun kapatılmasında  kullanılmıştır. Bu çerçevede, mahsuplaşma sonrası kalan 40.744.519,27 TL’si sermaye avansının, şirketimizin işletme sermayesi ve potansiyel yatırımlarını daha güçlü özkaynak ile finanse edebilmesi amacıyla yönetim kurulu başkanımız Alistair Baran Blake için 20.000.000 TL’si ve yönetim kurulu üyemiz İsmail Aksaç için de 20.000.000 TL’si olmak üzere toplamda 40.000.000 TL’si aktarılacağı taahhüt edilen nakdi fonun, şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak 80.744.519,27 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş’nin toptan satışlar pazarı usül ve esasları doğrultusunda (nominal değerden aşağı olmamak üzere)  hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 40.744.519,27 TL’lik kısmı şirketimizin ortağı Merko Holding A.Ş’ye, 20.000.000 TL’lik kısmı yönetim kurulu başkanımız Blake’ye ve 20.000.000 TL’lik kısmı yönetim kurulu üyemiz Aksaç’a Borsa İstanbul A.Ş pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek toplam satış hasılatı tutarı 80.744.519,27 TL’ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların şirketimiz esas sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda nama yazılı, imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, bu çerçevede ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına, tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Borsa İstanbul A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu