Ekonomi

Menderes Tekstil’den birleşme işlemlerine ilişkin bildirim

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, birleşme işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Yönetim kurulumuzun toplantısında şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 134 ve devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 19 ve 20. maddeleri ile şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş’de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.’nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK’nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine yüzde 100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklıkları Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş (Akça Enerji A.Ş) ve Tan Elektrik Üretim A.Ş’nin (Tan Elektrik A.Ş) tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşilmesine, şirketimiz, devir olan Akça Enerji A.Ş ve Tan Elektrik A.Ş’nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olması sebebiyle birleşme işleminde şirketimizde sermaye artırımı yapılmamasına ve birleşme işleminin TTK’nın 155 ve 156. maddeleri ile SPK’nın Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin (II-23.2) 13. maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri dahilinde yürütülmesine, SPK’nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümlerine uygun olarak anılan tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden söz konusu tebliğin 13. maddesinin 2. fıkrasında kolaylaştırılmış usulde birleşme başvurusu kapsamında SPK’ya iletilmesine gerek olmadığı belirtilen bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşü hariç diğer belgelerin hazırlanması ve bu belgeler ile birlikte SPK’ya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına, kolaylaştırılmış usulde yapılacak birleşme işleminde SPKn.’nun 24. maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK’nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümlerine göre herhangi bir ayrılma hakkı doğmayacak olduğunun tespitine, birleşme işleminde SPK’ya yapılacak başvuru kapsamında birleşme işlemine taraf şirketlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırladıkları 01.01.2020 – 30.09.2020 hesap dönemine ait ara dönem finansal tablolarının esas alınmasına, birleşme sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanmasına, şirketimize devir olan Akça Enerji A.Ş ve Tan Elektrik A.Ş ile TTK’nın 156. ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleşildiğinden birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığının tespitine karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu